FESTIWAL KOŚCI

03-04 czerwca 2022 | Hotel DoubleTree by Hilton | Wrocław

Wykładowcy
Program

2

dni trwała konferencja

10

wykładów

637

zadowolonych uczestników dotychczasowych edycji

O Wrocławskich Dniach Implantologii

Wrocławskie Dni Implantologii (WDI) to marka sama w sobie – odbywająca się od ponad dekady konferencja naukowa na mistrzowskim poziomie. Niezmiennie zapewniamy aktualną, opartą na dowodach naukowych wiedzę, obecność luminarzy polskiej i światowej implantoprotetyki oraz możliwość spotkania gości specjalnych – zawsze w znakomitej oprawie.Rangę tegorocznej edycji WDI – Festiwalu Kości – podkreśla fakt, że nasze wydarzenie zostało ujęte w programie projektów edukacyjnych rekomendowanych przez Światową Federację Dentystyczną FDI.


Zapraszamy!

Program konferencji

3.06.2022 PIĄTEK Warsztaty

Język wykładowy angielski

9.00-15.00 | DR THOMAS HANSER

Zaawansowane techniki lecznicze z zastosowaniem kości autogennej w regeneracji trójwymiarowych ubytków kostnych oraz podnoszeniu dna zatoki szczękowej.

Plan warsztatów

9.00 – 10.30 I część warsztatu

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 12.30 II część warsztatu

12.30 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 III część warsztatu

Autogenne przeszczepy tkanek twardych i miękkich ze względu na ich potencjał biologiczny nadal stanowią złoty standard w trójwymiarowej rekonstrukcji ubytków kostnych w zakresie wyrostków zębodołowych. Podczas warsztatów zostaną poruszone zagadnienia takie jak:

  • bezpieczne pobranie bloków kostnych z okolicy zatrzonowcowej,
  • przewidywalna i długoterminowo stabilna pozioma i pionowa augmentacja kości,
  • skuteczne podniesienie dna zatok szczękowych w przypadkach dużego zaniku objętości wyrostka zębodołowego.

Potencjał żywych włókien ozębnej do osteoindukcji, daje możliwość do autotransplantacji zębów w sytuacji niekorzystnych warunków do implantacji. Donorem może być ząb z niezakończonym rozwojem wierzchołka jak również ząb dojrzały. Podczas wykładu przedstawiony zostanie protokół kwalifikacji pacjenta do zabiegu z uwzględnieniem czynników, które mają wpływ na powodzenie leczenia. Wybór metody leczenia (implant vs autotransplantacja) pociąga za sobą dalsze postępowanie terapeutyczne, dlatego omówione zostaną wady i zalety obu rozwiązań oraz kryteria, jakie musi spełniać implant/ząb, aby uznać zabieg za w pełni udany.

Na podstawie własnych przypadków prowadzący przedstawi różne protokoły zabiegowe stosowane zależnie od stanu początkowego, jak również złożone protokoły wykorzystujące między innymi szablony chirurgiczne i procedury okołoimplantologiczne. Koniecznym warunkiem dla powodzenia leczenia jest przeprowadzenie pacjenta przez protokół pozabiegowy, a ten znacząco różni się w omawianych metodach.

WARSZTAT BEZPŁATNY: Autotransplantacja zębów niedojrzałych/dojrzałych VS Implantacja

Wybór metody leczenia w aspekcie warunków kostnych i tkanek miękkich oraz wieku pacjenta

9.00-15.00 | Lek. dent. Leszek Bury

3.06.2022 PIĄTEK Wykłady

Język wykładowy polski lub angielski z tłumaczeniem symultanicznym

12.00 – 13.00

Rejestracja uczestników

Lunch

13.00 – 14.00

Powitanie gości/rozpoczęcie kongresu

14.00 – 14.15

Wykład inauguracyjny

Dawny Wrocław - tajemnicza przestrzeń literacka

14.15 – 15.00 | Marek Krajewski

The symbiosis of hard and soft tissue management for long-term implant success: a biological concept

15.00 – 16.00 | Dr Thomas Hanser

Przerwa kawowa

16.00 – 16.30

Małoinwazyjne leczenie multidyscyplinarne z zastosowaniem rozwiązań Invisalign Go

16.30 – 17.30 | dr luis ripoll

Muzyczna część wieczorna all inclusive, występ na żywo

20.00 – 22.00 | Jose Torres

Autogenne przeszczepy tkanek twardych i miękkich ze względu na ich potencjał biologiczny nadal stanowią złoty standard w trójwymiarowej rekonstrukcji ubytków kostnych w zakresie wyrostków zębodołowych. Zarządzanie tkankami miękkimi jest istotne zarówno dla osiągnięcia estetycznego wyniku leczenia i optymalnego gojenia przeszczepionego obszaru. Zastosowanie różnych konstrukcji płatów i technik augmentacji tkanek miękkich może pomóc w uzyskaniu odpowiedniej inżynierii tkanek miękkich we wszystkich trzech wymiarach. Podczas wykładu będzie położony nacisk na postępowanie kliniczne i zrozumienie czynników biologicznych wpływających na długoterminową stabilność tkanek twardych i miękkich. Zostaną zademonstrowanie liczne przypadki kliniczne.

17.30 – 18.30 | dr marcel firlej

Osteodensyfikacja – Popraw jakość swoich zabiegów implantologicznych

Wykład dr Lusia Ripol poświęcony będzie zastosowaniu systemu Invisalign Go w różnych aspektach leczenia pacjentów. Omówione zostaną korzyści płynące z zintegrowanego podejścia w małoinwazyjnej stomatologii. Podkreślenie podejścia do samego planowania leczenia z perspektywy protetyka w tym opisy przypadków leczonych systemem Invisalign Go. Przypadki implantologiczne będą uwzględnione w złożonych opisach przypadków. Celem wykładu jest wyjaśnienie systemu i technologii Invisalign Go, zapoznanie się z parametrami klinicznymi, pokazanie korzyści z kompleksowego podejścia do leczenia i zwrócenie uwagi na możliwości wykorzystania systemu Invisalign Go w stomatologii małoinwazyjnej.

Osteodensyfikacja w praktyce: podstawy biologiczne i zastosowanie kliniczne

• Zasady naukowe procesu osteodensyfikacji

• Jak zachować kość, jak przeprowadzić jej plastyczną ekspansję ?

• Jak wpływać w kontrolowany sposób na wytrzymałość kości ?

• Umiejętność oceny ryzyka i unikania powikłań

4.06.2022 SOBOTA Wykłady

Język wykładowy polski lub angielski z tłumaczeniem symultanicznym

11.00 - 12.00 | PROF. DR HAB. N. MED. Tomasz Gedrange, PROF. DR HAB. N. MED. MARZENA DOMINIAK

Rekonstrukcja kości z punktu widzenia ortodonty-wskazania i ograniczenia

Regeneracja czy augmentacja? Aspekty biologiczne i kliniczne rekonstrukcji ubytków kostnych

Przerwa kawowa

12.15 – 12.45

Biznes cyfrowej implantoprotetyki pełnołukowej

15.30 – 16.30 | Dr n. med. Bartosz Cerkaski

Digitalizacja w stomatologi - prezentacja produktowa Philips Sonicare

12.00 – 12.15

Lunch

14.45 – 15.30

Periimplantitis wczoraj i dziś- możliwości diagnostyki i leczenia z zastosowaniem nowoczesnych procedur terapeutycznych

16.30 – 17.30 | PROF. DR HAB. N. MED. MARZENA DOMINIAK

Regeneracja Sterowana Protetycznie (PGR): nowe strategie zarządzania tkankamimiękkimi i zindywidualizowana augmentacja kości w implantologii stomatologicznej

13.45 – 14.45 | DR Paolo casentini

Panel dyskusyjny

17.45 – 18.00

Zakończenie

18.00

Ortodoncja jako specjalistyczna dziedzina stomatologii zajmuje się przede wszystkim diagnostyką, porfilaktyką zębowych i kostnych wad zgryzu. Rozwój technologiczny dał możliwość trójwymiarowego planowania leczenia. Poprzez dynamiczny rozwój nowych metod leczniczych wymagana jest bardziej precyzyjna diagnostyka.

Wykorzystując tomografię komputerową możemy dokładniej ocenić oraz zakwalifikować wady ortodontyczne w tym zaburzenia relacji szczęki i żuchwy. Często jednak nie nadają się one do leczenia wyłącznie ortodontycznego, zwłaszcza gdy występują wraz ze stłoczeniami. Wady tego rodzaju powinny być leczone przez interdyscyplinarny zespół ortodontyczno - chirurgiczny.

W większości przypadków korekta położenia szczęki prowadzi do funkcjonalnej i estetycznej poprawy. Coraz częściej w leczeniu wad ortognatycznych zastosowanie znajduje medycyna regeneracyjna, która jest już znana w chirurgii rekonstrukcyjnej. Błędem jest ignorowanie zaburzeń szkieletowych u dorosłych pacjentów w nadziei, że można wpłynąć na tworzenie kości przez ortodontyczny ruch zęba.

Technologia zmienia branżę stomatologiczną na naszych oczach jak nigdy dotąd. Szczególnie w segmencie terapii pełnołukowych. Postęp technologiczny tworzy przełomowy moment pełen możliwości i wyzwań, które w zasadniczy sposób wpływają na sposób funkcjonowania praktyk stomatologicznych. Zmieniający się krajobraz dentystyczny może być przytłaczający dla ogólnych praktyków, równocześnie wielu dentystów rozumie już (i bezpośrednio odczuwa), że transformacja nie jest tylko powierzchowna i wymaga dużo większego zaangażowania. Jak poruszać się w nowym świecie stomatologii cyfrowej i być na czasie? Ponieważ w prowadzeniu dobrej stomatologii pełnołukowej chodzi nie tylko o wykorzystanie technologii w celu lepszego diagnozowania, projektowania, planowania i leczenia, ale także w planowaniu inwestycji, stworzeniu kluczowych partnerstw, pokonaniu krzywej uczenia się, czy szeroko rozumianym pozyskiwaniu pacjentów na terapie kompleksowe.

Jak połączyć potrzeby kliniczne i biznesowe, aby stworzyć (albo rozwinąć) nowoczesną kompleksową kliniką cyfrową, mieć całą satysfakcję i udział w powstającym, niezwykle konkurencyjnym rynku dentystycznym? - te działania ma ogromne znaczenie dla odniesienia sukcesu na nowo.

10.00 – 11.00 | PROF. Itzhak Binderman

Novel bone regenerative concepts in dentistry

Abstract: To achieve consistent and predictable case success one requires a solid understanding of healing dynamics in the short and long term. The symposium is intended to provide you with the ability to assess your cases from a biological standpoint. The sessions will cover key principles in bone regeneration, bring the latest scientific findings and focus on autologous concepts in research and in practice, specifically leveraging autologous dentin graft. The sessions will dive into the many benefits of autologous dentin and present multiple indications and case follow ups. The course is intended for any dentists that is currently utilizing bone grafts and/or extracting teeth and placing implants and/or engaged in bone regeneration procedures.

Pomimo że Implantologia Sterowana Protetycznie stanowi dziś dobrze skonsolidowaną koncepcją, nie zawsze jest jednak stosowana z uwagi na potencjalne negatywne skutki odbudowy wspartej na implantach.


Koncepcja Regeneracji Sterowanej Protetycznie może być trudna do zastosowania w przypadku ubytku tkanek miękkich/kostnych, które mogą negatywnie wpłynąć na położenie implantu 3-D i wynik estetyczny. Koncepcja Regeneracji Sterowanej Protetycznie (PGR) została skodyfikowana do stworzenia racjonalnego protokołu diagnostycznego w celu leczenia implantoprotetycznego złożonych przypadków, w których występują ubytki kości i tkanek miękkich.


Specjalny wax-up obejmujący zakres kości wyrostka zębodołowego oraz zęby pozwoli rozpoznać i precyzyjnie określić obecność ubytków kości, oraz pokieruje kolejnymi etapami leczenia. Protokół PGR pozwoli również na klasyfikację różnych stopni zaników oraz dobranie odpowiedniej techniki rekonstrukcyjnej. Rozwój technologii CAD-DAM (np. zindywidualizowane siatki tytanowe, a także nowatorskie biomateriały), pomaga klinicystom stawić czoła wyzwaniom, z którymi borykają się na co dzień. Dokładniejsze planowanie oraz lepsza komunikacja z pacjentem i między różnymi częściami zespołu może stanowić dodatkowe korzyści płynące z tego podejścia.

17.30 – 17.45

Wystąpienie dla najlepszej obrony Mastera Of Implantology

Wykładowcy

Dr n. med.

Bartosz Cerkaski

PROF. DR HAB. N. MED.

TOMASZ GEDRANGE

DR HAB. N. MED.

PIOTR MAJEWSKI

PROF. DR HAB. N. MED.

MARZENA DOMINIAK

MAREK KRAJEWSKI

JOSE TORRES

THOMAS HANSER

DR

PROF.

Itzhak Binderman

LEK. DENT.

LESZEK BURY

dr

PAOLO CASENTINI

dr

MARCEL FIRLEJ

dr

LUIS RIPOLL

Zobacz, jak przebiegał Festiwal Kości

Sponsorzy

Sponsor Platynowy

Sponsor Złoty

Sponsor Srebrny

Sponsor Srebrny

Sponsor Brązowy

Partner merytoryczny

Partnerzy

Partnerzy medialni

Patronat

Patron

Patron naukowy

Festiwal Kości 03-04 czerwca 2022

Hotel DoubleTree by Hilton | Wrocław

POBIERZ REGULAMIN >>

Zobacz także:

KONTAKT:

Sponsorzy i reklama - Piotr Flejszar

Sprzedaż biletów - Jolanta Pilarska

Projekt strony

Organizatorem konferencji jest :